دوباره سلام این اپم

یه خبره از گروه ها و بازیگران :

Rainbow

Shin Se Kyung, Shin Hyun Joon و..


هست
برای دیدن خبر برین ادامه
...

ستاره های "Most Photogenic Stars of the Year"

 (ستاره های خوش عکس سال)

معرفی شدند


این ستاره ها که توسط یه نظر سنجی از مدیران و ... شبکه های

KBS, SBS, MBC, and EBS.. انتخاب شدن و


در 29 دسامبر، دوازدهمین Korean Video Daejun

در سالن 
سالن تئاتر شهر  برگزار میشهبرندگان این جایزه :

Movie Stars: Shin Hyun Joon, Kim Hye Soo

Talent: Lee Tae Sung, Shin Se Kyung

Singers: U-KISS, Rainbow
.
Gag Comedian: The "Thank You" Team from Gag Concert, Shin Bora

MC: Kim Kyung Ran, Choi Ki Hwan

Sports: Hong Sung Heun, Kim Ja Yeongهستند. مراسم

12th Korean Video Daejun 

 در 31 دسامبر از تلویزیون پخش خواهد شد
.


امیدوارم خوشتون امده باشه