این موزیک ویدئو جدید که اسمش Skinny Baby هست در 26 دسامبر 2011 منتشر شده و بنا به تعاریفی که خبر گزاری ها از این موزیک ویدئو کردن باید قشنگ باشه