چند تا عکس از خانم G.na برای مجله CeCi
سایز واقعی رو باید Save کنین تا ببینین


بقیه تو ادامه


حالا از جیسیکا عکس ببینین!!!(عضو SNSD ه )نوبتی هم باشه ؛ نوبت پارک شین هیه

حالا یه سری عکس دیگه از SNSD ؛ مجله High Cutعکس Miss A برای مجله CeCi: چه بانمک!!!!

در آخر چند تا عکس از kim Bum که در جمع سایر بازیگران شرکت هنری King Kong گرفته....
خب!!!!!! عکس ها تموم شدن....چطور بودن؟؟؟ تکراری بودن؟؟؟ ....منتظر نظراتتون هستم