در 17 دسامبر میر( Mblaq  ؛ یه عکس توی تویترش گذاشت و زیر این عکس هم نوشت: اولین بارمه که با وو هیون عکس میگیرم!!!

طرفدارا هم وقتی عکس رو دیدن ؛ کامت گذاشتن که خیلی جذاب شدین !!! و خیلی هم دوستتون داریم(همین حرفهای همیشگی)و ازتون میخواییم که با Shinee و TVXQ هم عکس بندازین!!! فایتینگ!!!