رپر ،آهنگ نویس و تهیه کننده ،Will.i.am از گروه" نخود فرنگی های چشم سیاه "،در حال حاضر در سئول است .

همان طور که خیلی از شما از پیش تر می دانید ،او در حال کار کردن با 2NE1 برای آلبوم آغاز کار مشترک در آمریکا ست و این موسیقیدان به تازگی عکس ها خود را با دختر ها در یک باشگاه به اشتراک گذاشته است .همراه با عکس ها
Will.i.am در صفحه ی رسمی Twitter اش نوشت :" من و نیمی از 2NE1 در حال جنباندن سئول در کره ...Mizy نمی تواند امشب به داخل باشگاه بیاید... این جا برای 20 به بالا ست :( ما برای Mizy جشن می گیریم . "

عکس ها رابطه ی صمیمی بین
Will.i.am و 2NE1 را نشان می دهد و واکنش ها به این عکس ها نشان می دهد که هوادار ها برای شنیدن نتیجه ی همکاری آن ها نمی توانند شکیبا باشند .

زیبا تر می بود اگر Mizy هم می توانست به آن ها بپیوندد !


Sandra Park 
و Will.i.am  
 
Park Bom و Will.i.am


 


 CL
و Will.i.am

 CL و Park Bum و
Will.i.am