همان طور که قبلا گزارش کردیم ،پسر های Big Bang در حال انجام کار بزرگی برای پنجمین آلبوم کوچک خود با ترویج و اجرای 6 آهنگ به طور هم زمان هستند .

" زنده " بر طبق برنامه قرار است در روز 9 اسفند قفسه های فروش گاه ها را بلرزاند ،اما پسر ها هر روز از شمارش معکوس را به انتشار پیش پرده ای از یک آهنگ اختصاص می دهند .

هوادار ها در ابتدا مهمان " آبی " ،دوم  " گرد عشق " ،سوم " پسر بد " ،چهارم " اصلا بامزه نیست " و پنجم " عزیز شگفت انگیز " بودند و حالا هم که" بال ها " پا به صحنه گذاشته است .


متن این آهنگ را G-Dragon  و Daesung نوشته اند و توسط G-Dragon و Choi Pil Kang تهیه شده است .