DSP Entertainment ، به تازگی 2 پیش پرده از 6 مین تک آلبوم ژاپنی KARA منتشر کرده است .

2 پیش پرده ،" قدرت یک دختر " و " سریع تر باش " هستند که نخستین پیش پرده ، روشن و ناز و دومی سکسی و فریبا ست .هر دو نمایش به نطر بسیار براق و تا جایی که ما می توانیم بشنویم هر دو آهنگ افسانه وار شگفت انگیز به گوش می رسند .

به نظر می آید این بازگشت KARA در ژاپن قوی تر از همیشه خواهد بود . ما که آهنگ های جدید را دوست داریم ،شما چی بچه ها ؟


" قدرت یک دختر "
" سریع تر باش "مخزن : YouTube