سلام دوستان گلم عکس های جسیکا

با عنوان Dazed & Confused Korea

و نام تجاری magazine and Korean apparel brand


برای مجله

این فتوشوت ها در نیویورک سیتی عکس برداری شده


برای دیدن عکسااا برین ادامه.............