عکس های معرفی شخصیت ها :


Park Yoochun در نقش شاهزاده Lee Gak


Han Ji Min در نقش شاهزاده Park HaLee Tae Sung در نقش Sun Woo Ho Joon


Jung Yoo Mi در نقش  Joo Se Na

افراد شاهزاده Lee Gak

Lee Min Ho در نقش Song Man Bo

Choi Woo Shik در نقش Do Chi San

Jung Suk Won در نقش Woo Yong Sul
مخزن : سایت رسمی شبکه ی SBS