با این مو های اضافه شده ،کت شلوار شیری و این پیراهن سفید ،یعنی Junsu کجاست؟داره چی کار می کنه....؟...

توی Twitter اش که نوشته : " تاد برای ابد دیده نمی شود ..." شاید مراسم ختمه...شایدم یه صحنه تو موزیکال جدیدشه.....

برای خوندن اخبار رسمی در این مورد در بلاگ ما گوش به زنگ باشید!!!!!!

مخزن : Junsu Offficial Twitter Page