نقاب عکس های بی حرکت بازیگر ها ، Han Ji Min  و Park Yoochun در عکاسی پوستر برای " شاهزاده ی پشت بام " برداشته شد .

شبکه ی SBS در ورز 3 اسفند عکس های بالا را در صفحه ی رسمی Twitter خود به اشتراک گذاشت ،جایی که  Han Ji Min و Park Yoochun هر دو به دوتایی دوست داشتنی تبدیل شدند .

ادا های خنده دار آن ها برای عکاسی شامل Han Ji min که بازو هایش را به دور Park Yoochun حلقه بسته ،در حالی که او حالتی خنده دار و خالی از احساس را بر چهره دارد .

هوادار ها نوشتند " آن ها به هم می آیند ."  ،" به Park Yoochun حسودیم می شود ." و " من می خواهم ماجرا را ببینم . "

برای درخشیدن در این سریال در کنار این دو همچنین Jung yumi  و Lee Taesungil  هم حظور دارند . ماجرا قرار است بر طبق برنامه در روز 25 اسفند  آغاز شود .


مخزن : TVDaily via Nate


یادداشت بازگرداننده :

* منظور از برش های بی حرکت عکس های مضمون فیلم است ،این نام گذاری از آن جهت است که فیلم ماهیتی متحرک دارد و عکاسی از صحنه های فیلم یا مضمون آن بعد بی حرکتی از فیلم را به نمایش می گذارد .