همان طور که قبلا گزارش کردیم ،پسر های Big Bang در حال انجام کار بزرگی برای پنجمین آلبوم کوچک خود با ترویج و اجرای 6 آهنگ به طور هم زمان هستند .

" زنده " بر طبق برنامه قرار است در روز 9 اسفند قفسه های فروش گاه ها را بلرزاند ،اما پسر ها هر روز از شمارش معکوس را به انتشار پیش پرده ای از یک آهنگ اختصاص می دهند .

هوادار ها در ابتدا مهمان " آبی "  بودند و حالا هم که " گرد عشق " پا به صحنه گذاشته است .


ویدیو پیش نمایش را می توانید در زیر تماشا کنید :

http://www.youtube.com/watch?v=d9kA02v0geg&feature=player_embedded