در آماده شدن برای بازگشت شان ،2am در حال پخش کردن پیش پرده از وب سایت خود http://2am.ibighit.com است .س
ایت با این کلمه ها دوباره راه اندازی شده بود :" یک سال و نیم از زمانی که ما راه هایمان را جدا کردیم... " و حالا حرف های جدیدی به همراه پیش پرده ی " فیلم مد " به سایت اضافه شده است .

حرف های جدید این ها هستند :" برای من این طور است ،من تلاش کردم تا خودم را جمع و جور کنم و تسکین بدهم ...این روز ها من این شکی به نظر می آیم ...تو چی فکر می کنی؟ "

در اضافه وب سایت نشان می دهد که پس از " فیلم هنری " و " فیلم مد " ، پیش پرده های آینده شامل  " گفت و گوی هنرمند " ، " پیش نمایش 1 : داستان او " و " پیش نمایش 2 : آغازین " .

می توانید پیش پرده ی " فیلم مد " را در زیر تماشا کنید :

https://www.youtube.com/watch?v=EIxTeapjO0Y&list=PLFD701BE42A72DBD2&index=1&feature=plcp

مخزن :
http://2am.ibighit.com