این طور به نظر می آید Block B در بقیه برنامه های موسیقی حداقل برای دو هفته ظاهر نخواهد نشد .

پس از گفت و گوی جنجالی در تایلند که خشم عموم مردم را برانگیخت ،نام Block B در " بانک موسیقی " 2 اسفند ،" هسته ی موسیقی " 6 اسفند و" Inkyago " هفتم اسفند گم شده پیدا شد . 

هر چند که بیانیه ی رسمی درباره ی این موضوع منتشر نشده است ،به نظر می آید که ظاهر شدن در پخش در حال حاظر برای گروه سخت خواهد بود .یک منبع در صنعت گفت " برنامه های موسیقی از آن دسته برنامه هایی هستند که توسط مردم سراسر دنیا دیده می شوند ،پس به نظر نمی آید که حظور داشتن گروهی که در حق هوادارهای بین المللی خود بد کرده است فچندان مشکل ساز باشد ." فرد دیگری از اعضای گروه تیهه کنندگان یک برنامه ی موسیقی هم بیان کرد :" اگرچه این به تا حد باز داشتن آن ها از حظور نیست ،اما تا زمان حل شدن ماجرا ،حظور Block B با محدودیت رور به روست ."

هوادار های Block B ادامه دار برای حظور گروه درخواست کرده و تابلو اعلانات برنامه ی"Inkyagi" را با پست های خود به گل نشانده اند.

Mnet که به گروه اجازه داد تا در برنامه ی "M!Countdown " اول اسفند ظاهر شود ،در حال بررسی و ارزیابی حظور آن ها در برنامه ی هفته ی آینده ی خود است .یک منبع گفت :" ما همگی از نقد عموم آگاه هستیم ،چونتا برنامه ی بعدی تنها چند روز فرصت باقی مانده است ،ما هنوز گفتو گو دربراهی جزییات را آغاز نکرده ایم ."

تو در مورد این مسئله چی فکر می کنی؟ آیا شرکت های پخش تلویزیونی به همان اندازه ی شهرون های اینترنت زیاده روی می کنند ؟ به ما اجازه ی آن را بدهید که نظر شما را بدانیم.

مخزن :
Osen