پسر های Block B خود را پس از یافتن در میان گفت و گویی جنجالی در تایلند ،در فشار و اضطرابی روحی ، روانی و احساسی زیادی قرار گرفتند . به نظر می آید این فشار به نقطه ای رسیده بود که تاب و تحملش برای P.O سخت و دشوار شده است زیرا که او در بیمارستان بستری شد .

گزارش شده است هنگامی که ماجرای گفت و گویی جنجالی از دست خارج شد ،P.O ی 19 ساله ،که کوچکترین عضو گروه می باشد ،به خاطر فشار و اضطراب هفته ی گذشته در حالتی از وحشت و هراس بوده است .با خبر درخواست یک فرد سنگدل برای خودکشی ، اضطراب و شوکی که او دریافت می کرد به بستری شدنش در بیمارستان 3 اسفنددر روز نتیجه داد .

مردم در شگفتی بودند که P.O درحین برنامه ی " م! شمارش معکوس ! " کجا بود ،زیرا که او در پیش تولید برنامه دیده شده بود ،اما در برنامه حضور نداشت .به نظر می آید نبود او به خاطر حالت سلامتی اش بود است .

" ستاره شدن کاملا نو " بیان کرد :" درست است که P.O در بیمارستان بستری شده است .به نظر می رسد که او پس از ماجرای جنجالی ،شوک زیادی را تجربه کرده است ،اما گزارش کامل آزمایش های او هنوز بیرون نیامده است ."

آن ها همچنان اضافه کردند :" در حال حاضر ما بیشتر نگران سلامت اعضای گرو ه و آسایش خوانواده هایشان هستیم ."


مخزن : Hankyung via Nate