پیش تر در امروز ، Big Bang آخرین عکس پیش پرده ی فردی را از سرگروه خود G-dragon رونمایی کرد و همچنین پیش پرده ای از آهنگ " آبی " که قرار است در روز 3 اسفند منتشر شود را به اشتراک گذاشت . *

اما کوچک ترین عضو گروه ، Seungri عکس پیش پرده ی اضافه ای از G-Dragon  از صفحه ی رسمی me2day خود همراه با این کلمات به اشتراک گذاشت " GD زنده است . "

عکس G-Dragon زنجیر شده به آنچه که به نظر تختی یخی می رسد ،در حال دریافت پاسخ اختصاصی از افراد مهمی که برای بازگشت این پسر ها بی تاب هستند .

هیچ حرفی از اینکه آبا اعضای گروه به انتشار عکس های اضافه از راه نماینده های خود در سایت های شیکه های اجتماعی ادامه خواهند داد یا خیر زده نشده است ، اما برای خبر های بعدی در بلاگ ما گوش به زنگ باشید !


*که البته هوادار ها زحمت انتشار آن را کشیدند!!!! 

مخزن : Seungri’s me2day  via Allkpop