حدود 4 ساعت پیش JYJ Jaejung با قرار دادن عکس بالا در Twitter خود نوشت :" دیر ریسیدند ولی ممنونم~شکلات~" .

یادداشت مترجم:

به نظر من خونه اش خیلی به کادو ها می آد و بر عکس!