گروه محبوب TEEN TOP برای عکاسی مجله ی Arena با بازیگر Jung Yeon Joo هم تیم شدند  .
در حالی که TEEN TOP در کت و شلوار های ترد و اوتو کشیده شان به نظر جذاب می رسند ، Jung Yeon Joo نمایش را با قدرت نمایی می رباید.
ستاره ها برای عکاسی به جزیره ی ججو پرواز کردند ، جایی که Jung Yeon Joo برای نخستین بار در زندگی اش اسب( گودزیلا) سواری کرد . اگرچه او مضطرب بود ، توانست جا گیری و حس بی عیبی را برای عکاسی فراهم کتد .
عکس های کامل از مجله ی Arena ماه مارس( 10 اسفند تا 11 فروردین) منتشر خواهد شد. در این هنگام می توانید تکه هایی از عکس ها را در زیر ببینید : 


مخزن : Newsen via Alkpop

یادداشت نویسنده:

ولی از نظر من قشنگ معلومه تا سر حد مرگ ترسیده! انگار مجبورش کردن گودزیلا سوار شه! اسبه چقدر بد داره نگا می کنه!