به دنبال رد پای پیروزی پر شور Se7en در بازگشت شب گذشته ی خود(15 بهمن) ، YG Entertainment با به روز رسانی بلاگ خود با اولین عکس مضمون برای "عزیز شگفت انگیز " ( که در شکل گرافیکی گوشه ی راست دیده می شود.)، یکی از هفت آهنگ جدید آلبوم آینده ی Big Bang  به نام "زنده" ، بازگشت. (16 بهمن)
با استفاده ی خلاقانه از ماسک اکسیژن برای پوشاندن صورتش و نگاه خیره و نافذ تجاری اش ،T.O.P صدا را برای آنچه که به طور حتم یک بازگشت افسانه ای خواهد بود ، تنظیم کرد. به نظر می آید که شایعه ها برای مو ی سبز ، در واقعیت درست از آب در آمد. هر چند که به نطر ما موی او بیشتر آبی می آید تا سبز .
در خبر دیگری ، کنسرت تک Big Bang ،"نمایش بزرگ 2012 "، به صورت رسمی فروخته شده و بلیط هایش به پایان رسیده است  و هواداران به بازار سیاه پناه برده اند تا فرصتی برای بودن در صف کسانی که بازگشت Big Bang را به سن موسیقی کره نظاره می کنند ، پیدا کنند.
گوش به زنگ باشید !!!!!!!برای خبر های بیشتر از بازگشت Big Bang در بلاگ ما . 

مخزن: YG-Life blog  via allkpop