بچه ها یه خبر دارم فقط حدس بزنین از کی؟

minhoo از گروه shinee و teayoung از girls generation  توی یه سریالی که در sbs در حال پخشه کار های خارق العاده ای انجام دادند که  همه تو کف اون کارا موندن البته غیرعادی نیستا اما از minhoo  دیگه بعیده  بریم ببینی
م عکسارو