به نطرت کیا رفتن کنسرت kara ؟
Dong Woon از BEAST
Sohyun از  4MinuteMinhu  و  Jonghyun از SHINee

رفته بودن به رفیقاشون روحیه بدن!!!!!!!!!

مخزن:Osen, Issue Daily, Newsen all via Dkpop